Huisbatterij, de oplossing voor de (nabije) toekomst!

Sla uw energie op en gebruik ze op de juiste moment.

Sla uw zonne-energie op en gebruik het wanneer nodig.

Vanaf 2021 zal het bestaande prosumententarief anders berekend worden, de regelgeving rond de terugtellende (analoge) meter zal dan worden afgeschaft en dit omwille van de invoering van de digitale (slimme)elektriciteitsmeter. Concreet wil dit zeggen dat U op het reële gebruik van het netwerk zal worden belast.

 

De oplossing kan er zijn in de vorm van een huisbatterij zodat U de opgewekte zonne-energie kan gebruiken op het moment dat U past. We bekijken samen aan de hand van uw nieuwe of bestaande installatie welke capaciteit de batterij moet hebben. 

Bovendien is er een subsidie voorzien vanuit de overheid voor de aanschaf van een huisbatterij; de premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem met een maximum van 3.200 euro of 35% van de investeringskosten.